Blogger Widget

lørdag den 6. april 2013

Natursyn


”Stærens evne til at nedbryde alkohol er 14 gange så effektiv som hos mennesker. Denne egenskab kommer især ungfugle til gavn, da frugter og bær er en vigtig del af deres føde, og frugter og bær, når de gærer, indeholder alkohol.

At stære, når de flyver i flok og angribes af rovfugle, kan forsvare sig ved at bombardere disse med gylp og fugleklatter, som klæber rovfuglenes fjerdragt sammen, så rovfuglen mister flyveevnen. I enkelte tilfælde har man observeret, at rovfuglene er druknet efter således at være blevet "beskudt" over vand.

Stæren har løst problemet med generende utøj ved at føre en form for kemisk krigsførelse. Den lugter sig frem til grønne planter, som udskiller naturlige insektbekæmpelsesmidler, og forer sin reden med dem. Med en plante som Tagetes i reden, kan den på den måde reducere et luseangreb med op til 80 %. Mindst 25 plantearter, heriblandt Malurt og Kodriver, bruges i stærens bekæmpelse af lopper, lus og mider.”


Det er over en måned siden, at stæren ankom til Sønderjylland. For knap en time siden, så jeg årets første flok, den gik og pirkede i det vinterdøde græs udenfor mit vindue. 

Ingen kommentarer: