Blogger Widget

mandag den 6. februar 2017

Kirkestormen på Vor Frue Kirke i København.


I weekenden, læste jeg, at salmedigteren og forfatteren Jakob Knudsens sidste romaner, ’Angst’ og ’Mod’, der henholdsvis udkom i 1912 og 1914, er blevet genudgivet i et enkelt bind. Bogen/bøgerne handler om Martin Luthers liv og værk, så en-eller-anden må have fundet det betimeligt at udsende den/dem igen i 500-året for reformationen. For en del år siden, gik jeg i gang med ’Angst’, jeg nåede ikke særligt langt, jeg gik i stå. Reformationsjubilæet hjælper formentlig ikke på min læselyst. 'Angst - Mod' får jeg aldrig læst.

Til gengæld har det moret mig at læse uddrag fra Skibbykrøniken igen. Den fra begyndelsen reformkatolske teolog Poul Helgesens polemiske skrift om den brydsomme periode fra omkring 1500 til 1534, hvor kampen rasede mellem kongemagt, adel, den katolske kirke og den fremstormende lutherdom. Krøniken blev fundet indmuret i Skibby Kirke i Hornsherred, over hundrede år senere. Skriftet stopper brat midt i en sætning i 1534. ”Medens dette gik for sig…”, som der står, var skrevet midt under Grevens Fejde. Krigen, som mange mener, er Danmarks hidtil sidste borgerkrig. I de senere år er nogle historikere dog begyndt at betragte Treårskrigen 1848-50 som en borgerkrig.

”I Herrens Aar 1531, paa den tredje Juledag, som er indviet til den hellige Evangelist Johannes, styrtede nogle Lutheranere fra København, grebne af et utroligt Raseri og Vanvid, ind i Vor Frue Kirke, som er den største og ypperste Kirke i denne By, og vanhelligede den med deres kirkerøverske Hænder. Først omstyrtede de alle Helgenbillederne, spyttede paa dem, slog dem med Næveslag og spottede dem med forargelige Skældsord, medens de søndersloge dem med deres økser, og derpaa trængte de ind i Koret, hvor i de fuldstændig ødelagde Kannikestolene og alt Panelværket. Højalteret forblev dog uskadt, da Byfogeden forsvarede det med Fare for sit Liv, men alt andet blev vanhelliget: man gik endog saa vidt, at man sønderrev Bøgerne. Men de Skældsord og Forhaanelser, hvormed Kristi Præster og i det hele taget alt, hvad der er helligt i vor Religion, overdængedes, har jeg ikke Lyst til at fortælle; thi det overgaar alt, hvad man kan forestille sig.”

- udpluk af Poul Helgesens fortælling om stormen på Vor Frue Kirke i København. Læs videre her. Mere om Helgesen her, hvor der også er flere uddrag fra Skibbykrøniken

Ingen kommentarer: