Blogger Widget

mandag den 1. juni 2020

”… den graciøse, smertelige Ungdom.”


”I Juni Maaned, Fødselsmaaneden, det mest forsonende ved Sommeren, da kommer de andre ogsaa, Kalve, Føl, de bedste af dem. Skovene ikke graa endnu - thi naturligvis er der Skove, og naturligvis er de graa allerede i Juli, selvom sene sommergæster af Vane, eller Konvention, eller vildledt af Solbriller kalder dem grønne. Skovene ikke graa endnu, fordi det har ikke støvet, Forsommeren var fugtig, saa sent som nu lige over Middag regnede det. En velkommen Regn, som fritog En for de obligatoriske Feriefornøjelser, og som skaanede En for Samvittighedsnag, uden Selvbebrejdelser kunne man gaa op paa sit Værelse og rulle Ærmerne ned - sommeroprullede Skjorteærmer, og mellem Oprulningen en Tomme over Albuen og Haandleddet strittede Underarmens Haar, og fik, som altid, Tanken henledt paa Peter Nisser, der i en Roman kalder Tilfældet ”rørende”, hvor det vist blot er reflektorisk. Man gik op og lagde sig paa den høje, solide Træseng, forarbejdet af en lokal Snedker for hundrede Aar siden, og læste tilfældige Tekster, betydningsløse Ting, som løb fulde af Mening.
   For aabent Vindu, thi det var en lun og stille Regn, en smuk Melodi, en Solsort sang ogsaa. Det er en mærkelig Bogsamling, de har staaende paa Hjørnehylden deroppe, over den triste Pigekammerkommode, otte Bøger i alt, tidligere sommergæsters Sammenskrab og Efterladenskaber, eller Familieklenodier? Side om Side med en svensk oversættelse af Simenon, ”Mannen som såg tågen gå förbi”, staar en indbundet, meget slidt Aargang af ”FRI, Illustreret Ugeblad for Drenge” fra 1911. Jamen var der ikke ogsaa noget med en Søn, født udenfor Ægteskabet. Døde han ikke paa Jamaica, af at spise inficerede Bananer? Hvorfor denne totale Mangel, i hele Huset, paa Fotografier af Mænd? Rigeligt af Kvindeportrætter, de sidder med opsat Frisure eller Lagkagehatte eller mærkeligt dristige Smil. Og Yndlingsbilledet, til at forelske sig i, selvom mere end halvandethundrede Aar skiller os: Thomasine Gyllembourg, med Daarbyrøjne, Lokkerne, de nøgne Arme, den graciøse, smertelige Ungdom”

- Frank Jæger. Fra ’Drømmen om en Sommerdag’ fra essaysamlingen ’Drømmen om en Sommerdag og andre Essays’, Gyldendal 1965.

Ingen kommentarer: