Blogger Widget

tirsdag den 1. maj 2007

1. maj

Kommunisme i den reneste form, det var hvad Karl Marx stod for. I dag er det hans dag. Følgende levnedsskildring er klippet fra bogen ’Folk Jeg Skal Kende. Håndbog for ungdommen’ fra 1950.

Marx, Karl (1818-1883), tysk politiker og filosof. Den moderne socialismes grundlægger.

M. studerede i sin ungdom statsvidenskab, filosofi og økonomi og blev kendt for sine yderliggående synspunkter. En avis, som M. udgav, blev forbudt, og M. måtte rejse til Paris i 1843. Efter tysk henvendelse udvistes han af Paris i 1845. I 1848 måtte han på grund af sin deltagelse i revolutionen flygte til London, hvor han levede til sin død.M. ville afskaffe ejendomsretten. Han ønskede, at staten skulle eje, hvad der fandtes. Ingen måtte være rigere end andre. Han udarbejdede sammen men en meningsfælle, Engels, det såkaldte “Kommunistiske Manifest” i 1848 (det er stadigvæk kommunismens grundbog). Heri opfordrede han arbejderne til oprør imod kapitalisternes udplyndring af de besiddelsesløse og til uophørligt at fortsætte kampen mod de rige (klassekampen), indtil arbejderklassen havde overtaget magten i hele verden.

I 1864 dannede han den såkaldte “Første Internationale”, et forbund af socialister fra hele verden.
Efter M.s død fandt man et stort værk af ham, som han kaldte “Kapitalen”. Den er i dag kommunismens bibel. M. går ud fra, at den kapitalistiske samfundsorden skaber en uafhjælpelig modsætning mellem de rige og de fattige, som ifølge M. skal ende med, at det kapitalistiske samfund uundgåeligt vil blive afløst af et socialistisk eller kommunistisk samfund, hvor arbejderne har magten.

Ingen kommentarer: