Blogger Widget

mandag den 28. april 2008

Umage parring

Som nævnt, er temaet i radioudsendelse Mod Strømmen, torsdag d. 1. maj, 'Verden fra mit vindue'. Redaktionen har sat flere restriktioner op for sig selv, idet ord, som verden, kloden, world, earth, globe ect., skal indgå i titlen på de numre, vi spiller.

Et par eksempler kan være 10cc's 'The Worst Band In The World' og Ramones 'It's Not My Place (In The 9 To 5 World)'. Umiddelbart er der intet, der sammenkobler 10cc's prog-pop med Ramones. Og dog, begge sange handler nemlig om, ikke at høre til den almindelige arbejdsstyrke. 10cc synger "We've Never Done A Days Work In Our Life", hos Ramones hedder det "Don't Wanna Be A Working Stiff, Lose My Identity". Emnevalget er i sig selv velkendt i populærmusikken. Ikke desto mindre, er gruppernes tilgang til emnet forskellige. 10cc's er dobbelttydig, her spiller dets engelske baggrund formentlig ind, mens det er et fait accompli for Ramones.Til trods for en smule diskrepans i selvindblikket, er der endnu et par elementer, der binder grupperne sammen. Dels namedropper Ramones 10cc i 'It's Not My Place (In The 9 To 5 World)'. Det sker i en længere opremsning af, hvad der foregår på TV om natten. Dels har Graham Gouldman, den ene af sangskrivere i 10cc, der siden midten af 1960'erne har skrevet en lang række populære sange til andre kunstnere, produceret Ramones popeksperiment fra 1981 'Pleasant Dreams', hvorfra 'It's Not My Place (In The 9 To 5 World)' stammer. Noget for noget, så at sige.

Ingen kommentarer: