Blogger Widget

torsdag den 13. maj 2010

"Vi har sejret ad helvede til…"

Udtalelsen herover faldt på LOs ekstraordinære repræsentant-skabsmøde i februar 1982. Det var den afgående formand Thomas Nielsen, der i sin afslutningstale, fremsatte en af de kendteste og mest misfortolkede bemærkninger i nyere dansk historie. For der et men, som der jo så ofte er. Sætningen blev nemlig fulgt op af ordet "godt". Og var egentligt ment, som kronen på værket af alle de resultater, som arbejderbevægelsen havde opnået siden Thomas Nielsens barndom. Ikke som, det senere er blevet udlagt, at der ikke var mere at kæmpe for, og at det man havde sikret sig på ingen måde, havde været med til et afgørende opgør med samfundsudviklingen.

En anden ytring, der de senest år er blevet refereret i en uendelighed, er country-folk musikeren Steve Earle’s udsagn om, at hans nære ven og kollega, Townes Van Zandt, var "the best songwriter in the whole world and I'll stand on Bob Dylan's coffee table in my cowboy boots and say that". Responsen han fik fra Van Zandt er gået i glemmebogen: "I've met Bob Dylan's bodyguards and if Steve Earle thinks he can stand on Bob Dylan's coffee table, he's sadly mistaken”.

Townes Van Zandt døde i de tidlige morgentimer, 1. januar 1997. Uden at lægge for meget i det, var det også 44-årsdagen for Hank Williams død. En sangskriver, Van Zandt selv beskrev, som hans måske vigtigste påvirkning. Townes Van Zandt blev blot 52 år gammel. Med tribute-albums og rosende omtale fra slot til vrå, der fulgte i kølvandet på hans misbrugsrelaterede død, er der vel intet til hindre for, selvom det er en kende søgt, at bruge Thomas Nielsen ord, Townes Van Zandt "har sejret ad helvede til - godt".

Ingen kommentarer: