Blogger Widget

fredag den 11. februar 2011

Opslag

Pærekjøbing fiktiv lilleby der er indbegrebet af småborgerlighed og torneroseagtig provinsialisme; anvendt som bogtitel 1894 (Pærekjøbing, skitser af Box = Ingeborg Raunkjær) og i 1935 introduceret i dagbladet Politiken søndagstillæg “Magasinet” (Pærekjøbing Tidende). Dens journalistiske forbillede var “Grönköbings Veckoblad. Organ for Grönköbing med omnejd”, fra 1901 en rubrik i “Søndags-Nisse”, lanceret af humoristen Hasse Z. Ophavet til begge er byen Krähwinkel (“Ravnekrog”), indbegrebet af tysk småbys-spidborgerlighed i Kotzebues skuespil Die deutschen Kleinstädter (1803). Nestroy brugte siden navnet i sin politiske-satiriske farce Freiheit in Krähwinkel (1848)

Kitsch (ty) betegnelse for alle arter af oversentimental pseudokunst, i litteraturen navnlig “solstrålefortællinger”, ugebladsromaer og - noveller o.l. Udtrykket, der delvis falder sammen med begrebet “pop”, dukkede op i 2. halvdel af det 19. århundrede og er muligvis afledt fra dialektordet “kitschen” = smøre (jfr. sv. smörja = skräp: skidt)

“litterær spinatfugl” ironisk spøgefuld betegnelse for litterat, der i sit virke lægger gravitetisk alvor og sikker tro på egne domme og formuleringer for dagen; iflg. Ordbog over det danske sprog “en litterat, hvis produkter er opkog af andres arbejde, eller der simulerer åndrig eller højtstræbende…”

- Litteratur Leksikon. Folmer Christensen under medvirken af Lotte Eskelund. Gjellerup 1969

Ingen kommentarer: