Blogger Widget

onsdag den 2. december 2015

Sørgesang i Babylon


”1 Ved Babylons floder sad vi og græd,
    når vi tænkte tilbage på Zion.
2 Harperne havde vi ikke lyst til at bruge,
    så vi hængte dem op i piletræerne.
3 Vore fangevogtere forlangte, at vi skulle synge,
    vore plageånder pålagde os at være glade:
        »Syng en sang om Zion for os!«
4 Hvordan skulle vi kunne synge for Herren,
    når vi sygner hen i et fremmed land?
 5 Hvis jeg glemmer dig, Jerusalem,
    må min højre hånd da blive lammet!
6 Gid min tunge må klæbe til ganen,
    hvis jeg ikke husker på dig
        og sætter dig højere end alt andet.
7 Herre, husk, hvad edomitterne sagde,
    da Jerusalem blev indtaget af babylonierne:
        »Riv byen ned, jævn den med jorden!«
8 Babylon, du går din undergang i møde.
    Velsignet være dem, der gengælder dig,
        hvad du har gjort mod os.
9 Lad dem tage dine spædbørn
    og knuse dem mod klippen.”

- Salme 137. Salmernes bog


Ingen kommentarer: