Blogger Widget

tirsdag den 14. december 2010

Rollemodel.

"2. Maj 1928. Overgaden n. V.

Kære Hr. Tom Kristensen!

Hus forbi! Jeg holder selv af et godt Glas Vin, hvad jeg aldrig har lagt Skjul på. Jeg kan altså dårligt tjene som Eksempel til Efterfølgelse i Forholdet til Alkohol, endsige fremhæve mig selv som et sådant ved at indtage den Plads i "Kongelogen", som Harald Bergstedt har reserveret mig. Jeg kan derfor ikke underskrive Deres Opråb. En Tilslutning fra et Menneske, der vitterlig ikke selv er Afholdsmand, er jo uden al Betydning.

Iøvrigt deler jeg naturligvis ganske Deres og de andre Herrers Syn på det gængse Fylderi, særlig som det – ikke altid frivilligt – trives på vore Arbejdspladser. Men jeg er på den anden Side ikke i Tvivl om, at Forbud er Ædruelighedens værste Fjende. Troede jeg ikke det, skulde jeg med Glæde give Afkald på mit Glas Vin, dersom det kunde bidrage til Forbudets Gennemførelse.

Vil De være så god at hilse Hr. Bergstedt fra mig og forklare ham Grunden til, at jeg ikke kan slutte mig til Deres Opråb.

Deres hengivne
H. Pontoppidan."

Ingen kommentarer: